top of page

पौष्टिक आहार




मुलांच्या शारीरिक विकासासाठी व्यायाम, झोप याबरोबरच पौष्टिक आहाराचीही गरज असते. या दृष्टिकोनातूनच आम्ही शाळेच्या डब्याचे वेळापत्रक तयार केले आहे. ज्यायोगे कॅल्शियम, प्रोटिन्स, व्हिटॅमिन्स असे सर्व घटक मुलांच्या आहारात समाविष्ट होतील. आपणही या वेळापत्रकाप्रमाणे विद्यार्थ्यांचा डबा पाठवावा आणि हा उपक्रम यशस्वी करावा.

115 views

Recent Posts

See All

Shrividya had arranged sport day on 24th and 25th of December. The result of the pre-primary section is as follows. Khelwadi *Running Race* 1st- Ansh Pawar 2nd-Vihan Kadam 3rd-Purvansh Kurdukar *Bowli

Shrividya logo
bottom of page